Jelovška c. 5, 4264 Bohinjska Bistrica
ribici@rdbohinj.si

Ribiška družina Bohinj

Ribiška družina Bohinj je društvo. Od februarja 2019 so predstavniki društva naslednji:

predsednikMarko Krajnc041470275
tajnicaMarija Dobravec041357996
blagajnikPolde Selan – podpredsednik041904099
gospodarBlaž Selan031605038
vodja č. s.Marko Gradnik040468990
ribogojecRok Čufer040232019
član u. o.Grega Gartner031242774
član u. o.Anže Repinc051229476
član u. o.Pavel Kotnik031679163
član u. o.Janez Cerkovnik ml.040834550

Uradne ure pisarne

Uradne ure so v pisarni ribiškega doma vsak petek med 18.00 uro in 20.00 uro. Ob praznikih je pisarna zaprta.

Pomembni dokumenti društva:

Zgodovina ribiške družine Bohinj

Ribištvo v Bohinju ima lepo in pestro zgodovino. Ribogojnica pri Zoisovem gradu je bila zgrajena med prvimi v Evropi, in sicer leta 1942, ter je bila v tistih časih ena najmodernejših. Omeniti moramo tudi ribogojnico pod Pršivcem, kjer je bilo vsako leto vzrejenih tudi do dva milijona lipanov.

Zgodovina Ribiške družine Bohinj pa je bistveno krajša. Prve pobude o ustanovitvi Ribiškega društva Bohinj segajo v leto 1991. Tako se je 16. 1. 1992 v Kulturnem domu Stara Fužina zbralo deset ribiških zanesenjakov iz Bohinja na ustanovnem zboru Ribiškega društva Bohinj. Za predsednika so izvolili Staneta Gorenca, tajnik je postal Janko Pintar, blagajnik pa Jože Mišmaš. V takšni obliki je društvo delovalo in si prizadevalo za pridobitev ustreznega statusa, prevzelo pa je upravljanje bohinjskega ribiškega okoliša vse do ustanovnega občnega zbora dne 1. 2. 1997.

Ustanovni občni zbor je bil v Kulturnem domu Jože Ažman v Boh. Bistrici, kjer je bilo prisotnih kar 35 članov. Zbor je kot predsedujoči vodil takratni župan g. Franc Kramar. Na zboru Ribiškega društva Bohinj so predstavili in izvolili organe društva, sprejeli statut in potrdili program dela društva. Za predsednika je bil ponovno izvoljen Stane Gorenc. Zadali so si več nalog, ki so obsegale pravno formalno ureditev statusa društva, pridobitev Save Bohinjke in Bohinjskega jezera v upravljanje, preoblikovanje društva v Ribiško družino Bohinj, pričetek strokovnega izobraževanja članov, sodelovanje z Zavodom za ribištvo in sosednjimi RD. Le dva meseca zatem je bila s strani UE v Radovljici izdana odločba, s katero je bilo Ribiško društvo Bohinj vpisano v register društev , ki ga vodi UE Radovljica.

Dne 30. 1. 1999 se je Ribiško društvo na podlagi sprejetega sklepa občnega zbora preimenovalo v Ribiško družino Bohinj s sedežem na Triglavski c. 35 v Boh. Bistrici. Le dva meseca pozneje, 30. 3. 1999, pa je Ribiška družina Bohinj po več letih prizadevanj pridobila pravnomočno odločbo in z njo v upravljanje tudi bohinjski ribiški okoliš.

V začetku leta 2000 nas je v svoje vrste sprejela Zveza ribiških družin Gorenjske.
Članstvo RD Bohinj se je nenehoma povečevalo, sedež RD Bohinj pa je bil preseljen na Grajsko c. 10, na zborih članov pa je bilo izvoljeno novo vodstvo, namreč vodenje RD Bohinj je prevzel Franc Kramar. V tem času si je RD ob potoku Belca uredila začasno ribogojnico, člani pa so že začeli intenzivno razmišljati o izgradnji svojega ribiškega doma in ribogojnice.

V letu 2008 je prišlo do spremembe vodstva, saj je vodenje RD prevzel Marko Krajnc. To leto pa je bilo za RD Bohinj, poleg same ustanovitve, kar prelomno leto. Predsednik RD je namreč na seji Občinskega sveta Občine Bohinj svetnikom predstavil namero o gradnji ribogojnice in ribiškega doma na zemljišču ob potoku Belca, in jih po predstavitvi pozval k sprejetju predloga oziroma sklepa o podelitvi stavbne pravice na omenjenem zemljišču RD Bohinj, za katerega bi RD plačevala ustrezno nadomestilo. Občinski svetniki so naš predlog soglasno podprli in sprejeli sklep, kar nam je odprlo pot k tako dolgo pričakovanem pričetku gradnje. V mesecu oktobru istega leta pa nam je Vlada Republike Slovenije izdala odločbo o izvajanju ribiškega upravljanja v bohinjskem ribiškem okolišu in za koncesionarja izbrala Ribiško družino Bohinj. Koncesija nam je bila podeljena za dobo do 30 (trideset) let, kar pomeni, da bomo naslednjih trideset let z našimi vodami upravljali bohinjski ribiči.

Takoj smo pričeli z zbiranjem ustrezne dokumentacije za gradnjo doma in ribogojnice, ki se je pričela leta 2014, vodila pa jo je takratni predsednika Miro Stare s svojo ekipo, ki je vključevala Leopolda Selana, Blaža Selana in ostale člane UO RD Bohinj in člane RD.

Danes lahko ponosno gledamo na pretekla leta, kajti člani RD Bohinj smo v tem kratkem času naleteli na nemalo ovir, ki pa smo jih uspešno premagali. Z lastnimi sredstvi in prostovoljnim delom smo si zgradili svoj ribiški dom in ob njem ribogojnico, v kar je le malokdo verjel. Poleg tega ves ta čas skrbimo za ohranjanje čistega okolja in za ohranjanje biološkega bogastva naših voda, kar nam priznavajo ribiči z vsega sveta, redno obiskujejo Bohinj in naše vode.

Podatki o družini

matična številka:1141953000
davčna številka:SI 20960506
transakcijski račun:SI56 0700 0000 0478 591 (GB d.d.)